Veľkoobjemový zber odpadu, sobota 27.04.2024 - oznam

Späť

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v sobotu, 27.04.2024 sa bude konať v našej obci veľkoobjemový zber odpadu v čase od 9:00 - 15:00 ( prípadne do zaplnenia kontajnerov )

 

Kontajnery budú rozložené na dvoch zberných miestach, ktoré sú pod kamerami:

jedno zberné miesto bude na P2 z Lipovej ulice

druhé zberné miesto bude na futbalovom ihrisku.

 

Odovzdať odpad budú môcť len poplatníci za odpady v obci Marianka, ktorí sa preukážu "Odpadovou kartou", ktorú si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v čase stránkových hodín.

 

Do veľkokapacitného kontajnera PATRÍ:

• starý nábytok (rozložený na menšie časti!): napr. postele, skrine, sedačky, kreslá, stoly, stoličky, matrace, dvere, koberce, drevené laty, parkety, police, kuchynské linky, ....

• sanita: napr. WC misy, umývadlá, vane...

 

Do veľkokapacitného kontajnera NEPATRÍ:

• separované zložky komunálneho odpadu, papier, plasty, sklo, kovy,

• bioodpad: napr. kvety, tráva, lístie, drobné konáre, burina, piliny, hobliny, ....

• odpad z domácností - bežný komunálny odpad, ktorý sa ukladá do nádob na zmesový komunálny odpad,

• nebezpečný odpad: napr. tlejúci, výbušný a nebezpečný odpad, obaly z horľavých látok, horľavé kvapaliny, nehasené vápno, ....

• stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok: napr. staré drevené okná s obsahom farieb, lakov a iných chemikálií, ....

• pneumatiky – je ich možné odovzdať v hociktorom pneuservise – BEZPLATNE

• textil: staré obnosené oblečenie a iný textil, hračky.

• elektro odpad: napr. televízory, práčky, chladničky, mrazničky, šporáky, umývačky riadu, sušičky, počítače, videorekordéry, fény na vlasy, tonery, tlačiarne, monitory, vysávače, rádiá, telefóny, kávovary, rýchlo varné kanvice, dvojplatničky, ....

 

Kontajnery neslúžia len pre jedného občana, ale pre nás všetkých, preto buďme voči sebe ohľaduplní.

Poprosíme ohľaduplnosť a trpezlivosť aj voči zamestnancom a dobrovoľníkom, korí budú zber koordinovať.

 

Ďakujeme krásne za spoluprácu. 

Posledná úprava 12.04.2024