Veľkoobjemový zber - sobota, 13.05.2023

Späť

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v sobotu 13.5.2023 budú v našej obci pripravené veľkokapacitné kontajnery na zber odpadu.

 

Do veľkokapacitného kontajnera PATRÍ:

• Starý nábytok (rozbitý na menšie časti!!!): napr. postele, skrine, sedačky, kreslá, stoly, stoličky, matrace, dvere, koberce, drevené laty, parkety, police, kuchynské linky, ....

• Sanita: napr. WC misy, umývadlá, vane...

 

Do veľkokapacitného kontajnera NEPATRÍ:

• Separované zložky komunálneho odpadu, papier, plasty, sklo, kovy.

• Bioodpad: napr. kvety, tráva, lístie, drobné konáre, burina, piliny, hobliny, ....

• Odpad z domácností - bežný komunálny odpad, ktorý sa ukladá do nádob na zmesový komunálny odpad.

• Nebezpečný odpad: napr. tlejúci, výbušný a nebezpečný odpad, obaly z horľavých látok, horľavé kvapaliny, nehasené vápno, ....

• Stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok: napr. staré drevené okná s obsahom farieb, lakov a iných chemikálií, ....

• Pneumatiky – je ich možné odovzdať v hociktorom pneuservise – BEZPLATNE!!!.

• Textil: staré obnosené oblečenie a iný textil, hračky.

• Elektro odpad: napr. televízory, práčky, chladničky, mrazničky, šporáky, umývačky riadu, sušičky, počítače, videorekordéry, fény na vlasy, tonery, tlačiarne, monitory, vysávače, rádiá, telefóny, kávovary, rýchlo varné kanvice, dvojplatničky, ....

 

Kontajnery neslúžia pre jedného občana, ale pre nás všetkých preto buďme voči sebe ohľaduplní.

 

Prosíme občanov bývajúcich na miestach, kde budú kontajnery rozmiestnené o trpezlivosť.

 

Ďakujeme za spoluprácu. 

 

mapka rozmiestnenia kontajnerov 

 

Posledná úprava 12.05.2023