Vývoz zmesového komunálneho odpadu – dôležitá informácia

Späť

Vážení spoluobčania z domácností, ktoré sa rozhodli tento rok využiť týždňový vývoz zmesového komunálneho odpadu.

V prvom rade sa chcem ospravedlniť za nepríjemnosti, ktoré vznikli  nedostatočnou komunikáciou zo strany Obecného úradu ohľadom zrušenia extra vývozu zmesového komunálneho odpadu (ZKO) v druhom júlovom týždni.

Touto cestou Vás tiež chcem informovať, že predovšetkým z ekonomických dôvodov sa musí  vývoz  zmesového  komunálneho odpadu obmedziť a bude zabezpečovaný len v dvojtýždňových intervaloch.

Hlavným dôvodom je to, že na týždňový vývoz sa prihlásilo minimálne o 50% domácností menej, než je ekonomicky únosné a prostriedky vybrané na týždňový extra vývoz nepostačujú na jeho ďalšie financovanie. Zákon nám tiež neumožňuje takýto vývoz dotovať z obecných prostriedkov a zároveň nie je férové dotovať ho z prostriedkov občanov, ktorí si zaplatili dvojtýždňový vývoz (vyše 1000 domácností) a to na úkor iných povinných služieb obce.

Rozumiem, že týždňový vývoz si viete odôvodniť a mrzí ma, že Vám vyššie uvedená správa znepríjemní situáciu, kým sa Vám podarí nastaviť na dvojtýždňový režim.

Na uľahčenie tohto prechodu Vám ponúkame nasledujúce možnosti:

  1. Do konca roka Vám obec za 1,-EUR poskytne ďalšiu 120 L nádobu.
  2. Zároveň takto verejne oslovujem domácnosti (vašich susedov) s prosbou na dočasnú pomoc v prípade, ak majú nevyužitý objem v nádobe ZKO.
  3. Ponúkame vám spoločné stretnutia/prezentáciu s cieľom vysvetliť ďalšie možností ako znížiť ZKO v domácnosti (opakovane v spoločenskej sále – termín včas oznámime).

Ak nevyužijete ponuku extra nádoby, bude Vám nespotrebovaná časť poplatku na extra vývoz ZKO v druhom polroku vrátená v zmysle VZN. V prípade záujmu o ponúknutú extra nádobu, prosím kontaktujte obecný úrad e-mailom (odpady@marianka.sk), alebo telefonicky (0902 905 763).

Do pozornosti tiež dávam veľké hnedé nádoby na kuchynský odpad, ktoré sú umiestnené v obci. Tieto nádoby sú Vám na tento druh odpadu k dispozícií. Verím, že aj takto Vám pomôžeme objem odpadu vo Vašich nádobách redukovať. 

Vážení spoluobčania, chcem Vám poďakovať za porozumenie súčasnej situácie, a aj za to, že touto cestou máme možnosť spoločne prispieť svojim malým dielom k zlepšovaniu nášho životného prostredia.

 

Posledná úprava 31.08.2021