Výzva na pokosenie

Späť

OZNAM:

Obec Marianka upozorňuje vlastníkov pozemkov, že má vydané a účinné Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o verejnom poriadku, čistote, ochrane životného prostredia a o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Marianka, na základe ktorého znenia § 5 bod 6 je každý vlastník nehnuteľnosti povinný odstraňovať burinu počas celého vegetačného obdobia, odstraňovať invázne druhy rastlín, zamedziť ich opätovnému šíreniu a zabezpečiť kosenie pozemku do začatia kvitnutia, najneskôr do 30. mája kalendárneho roka. 

OcÚ

Posledná úprava 11.05.2022