Výzva na úhradu nedoplatkov za daň z nehnuteľností a dani za psov

Späť

Vážení občania,

 

obec,  ako správca daní a poplatkov

vyzýva daňovníkov, ktorí si ešte nesplnili svoju daňovú povinnosť

neuhradili daň z nehnuteľností a daň za psa,

aby tak čo najskôr urobili a svoje nedoplatky uhradili v náhradnej lehote najneskôr do 30.11.2020,

nakoľko všetky neuhradené nedoplatky budú odstúpené exekútorovi na vymáhanie.

 

OcÚ Marianka

Posledná úprava 19.11.2020