ZA BEZPEČNÚ MARIANKU

Späť

Nebuďme arogantní - buďme ohľaduplní!

Každý deň čítame, pozeráme alebo počúvame, že sa stali vážne dopravné nehody na rôznych úsekoch. Niektoré dopravné nehody sú spôsobené poruchami auta, ale veľké množstvo je zapríčinené ľudským faktorom. Arogantnosť za volant nepatrí.

 

Cyklisti

Treba si uvedomiť, že vodiči musia rešpektovať aj cyklistov na cestách, dodržiavať dostatok priestoru min 1,5m pri ich predchádzaní. Nikdy nepredchádzajte iné auto, keď vidíte, že ide oproti cyklista. Či už sa vám to páči alebo nie, cesty patria cyklistom rovnako, ako autám. Platia pre nich, samozrejme, rovnaké pravidlá o cestnej premávke. Netrúbte, nenadávajte, nehádžte po cyklistoch žiadne predmety a nepúšťajte na nich vodu z ostrekovačov. Predstavte si, že by ste na tom bicykli sedeli práve vy alebo váš príbuzný či kamarát.

 

Chodci 

Chodcom je každý účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo. Je ním aj osoba, ktorá niečo tlačí alebo ťahá, chodcom je aj korčuliar, skejtbordista a osoba, ktorá napríklad tlačí bicykel alebo vedie psa. Chodec je povinný používať predovšetkým chodník, tam, kde chodník nie je, alebo je neschodný, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji cesty. Pri ľavom okraji cesty smú ísť vedľa seba najviac dvaja chodci. Za zníženej viditeľnosti sa odporúča chodcom v obci používať reflexné prvky alebo mať oblečený reflexný odev, mimo obce je to už povinnosť.

 

Parkovanie na cestách a chodníkoch 

Osobitnou kapitolou sú v našej obci vodiči, ktorí parkujú svoje vozidlá na cestách a chodníkoch. Svojim konaním obmedzujú často chodcov, ktorí musia vozidlo obchádzať mimo chodníka alebo pri parkovaní na ceste musia často vychádzať z bezpečnejšej a komfortnejšej zóny od krajnice.

PROSÍM NEPARKOVAŤ NA CESTE, OHROZUJETE BEZPEČNOSŤ SVOJICH A NAŠICH DETÍ.

Volanie polície je tiež jednou z možností, ale skúste zvážiť, či neviete efektívnejšie využiť peniaze za zaplatenie pokuty/pokút.

 

Dopravné nehody

Ten, kto ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu, návykovej látky alebo NEZOTRVAL na mieste dopravnej nehody mu môže byť uložená pokuta a zákaz viesť motorové vozidlo až na niekoľko rokov. V istých prípadoch sa môže jednať o trestný čin, za ktorý sa vinník potrestá odňatím slobody.

Milí občania, za 1,5 roka môjho starostovania sme mali niekoľko kolízií, nehôd, zbytočných incidentov a bohužiaľ aj takých, ktorí nezotrvali na mieste nehody, ani len nezastavili.

 

Vo väčšine prípadov vinníkov odhalil kamerový systém, preto je dôležité sa o kamery starať a pravidelne ich servisovať.

Pri výzvach na rozšírenie kamerového systému musíme zapracovať a pokryť chýbajúce časti v obci.

 

Neriskujte zbytočne svoj život, neohrozujte naše životy a jazdite bezpečne na cestách.

 

Vaša starostka

Zuzana Iváková

Posledná úprava 28.05.2024