Zabezpečenie extra vývozov zmesového komunálneho odpadu

Späť

Začiatkom decembra 2020, na základe príprav návrhu VZN o odpadoch, sme s Tekosom dohodli 2 týždňové termíny zvozov ZKO (zmesový komunány odpad) na rok 2021.

Na základe prijatého VZN o odpadoch dňa 28.12.2020, ktoré ponechalo možnosť aj týždňových zvozov 
sa nám, včera 29.12.2020, podarilo operatívne zabezpečiť dodatočné extra vývozy, ktoré budú určené pre domácnosti, ktoré sa rozhodnú pre týždňový vývoz odpadu.

Ceny pre jednotlivé veľkosti nádob a počet zvozov na rok 2021 sú:
 

Ceny v skratke:

 

O zníženie poplatku za kompostovanie a triedenie odpadu v roku 2020 treba požiadať do 25.2.2021.​
(email: odpady@marianka.sk).

Nakoľko kapacita vývozu extra zvozu Tekosu je obmedzená na jedno auto, termíny extra zvozov sú určené výlučne pre domácnosti s týždňovým zvozom. Smetné nádoby na týždňový vývoz musia byť označené nálepkou, ktorú Vám vydá po úhrade poplatku obecný úrad.

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava 30.12.2020