Západoslovenská distribučná, a.s. - odpis elektromerov

Späť

Vážení občania,

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že dňa 13. marca 2023 sa bude vykonávať odpočet stavu elektromerov na uliciach: Budovateľská, Lesná, Potočná a v lokalite  chaty bane.

V dňoch 20.-21. marca 2023 sa bude vykonávať odpočet stavu elektromerov na ostatných uliciach. 

Stav elektromera nie je možné vyvesiť na viditeľné miesto a ani nahlásiť odpočtárovi.  Odpočet musí vykonať osobne odpočtár (musí ísť ku každému elektromeru osobne). 

Posledná úprava 08.03.2023