Zatvorený obecný a stavebný úrad - núdzový stav COVID-19

Späť

Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a zákazu vychádzania
od 25. novembra 2021 bude

OBECNÝ ÚRAD A STAVEBNÝ ÚRAD
AŽ DO ODVOLANIA
ZATVORENÝ PRE VEREJNOSŤ

Komunikovať so zamestnancami úradu je možné IBA:
- emailom,
- telefonicky - v nezmenených úradných hodinách,
- prostredníctvom poštovej schránky.

 

Podateľňa je pre občanov zatvorená!
V prípade, že chce na OcÚ doručiť písomnosť - je možné zaslať poštou, alebo vhodiť poštu do schránky pri vchode do OcÚ.

Pokladňa je pre návštevníkov zatvorená!

Obecný úrad neoveruje ani listiny, ani podpisy!

V prípade úmrtia alebo sobáša je potrebné kontaktovať p. Dankovú (v maile prosíme uviesť tel. kontakt).

V prípade, že potrebujete QR kódy je potrebné kontaktovať p. Radačovskú (v maile prosíme uviesť tel. kontakt).

 

 

 Kontakty na zamestnancov obecného úradu a stavebného úradu: 

Meno

Telefón

Email

Ing. Eugen Jeckel

starosta

 

starosta@marianka.sk

Mgr. Katarína Szabová 

prednosta

0910 763 762

prednosta@marianka.sk
 

Barbora Siváková 

asistentka starostu

0911 905 760

02 6593 6694

barbora.sivakova@marianka.sk

Juraj Čajan

správca majetku obce

0911 224 772

spravca@marianka.sk

Alena Bordáčová

pokladňa, poplatky,

evidencia obyvateľov

0910 288 400

alena.bordacova@marianka.sk

Marta Danková

miestne dane, matrika

0902 905 764

marta.dankova@marianka.sk

Ľubica Pápayová

ekonomické oddelenie

0902 905 764

lubica.papayova@marianka.sk

Edita Radačovská

odpadové hospodárstvo,

QR kódy, knižnica

0902 905 763

radacovska@marianka.sk

Diana Jánošíková

UPI, ohlášky drobnej stavby, rozkopávky, stanovisko PPF, starostlivosť o dreviny

0902 905 761

diana.janosikova@marianka.sk

Odpady – vývozy, zľavy (zníženie poplatku)

 

odpady@marianka.sk

 

 

Fungovanie stavebného úradu v prípade, že je zatvorený pre verejnosť

Podávanie žiadosti na stavebný úrad je možné elektronicky-email (do emailu prosíme uviesť aj tel. kontakt žiadateľa) na adresu: diana.janosikova@marianka.sk a originál je potrebné doručiť po otvorení OcÚ pre verejnosť, alebo vhodiť do schránky OcÚ.

Úhrady poplatkov na stavebný úrad je možné:

  • Prevodom na účet obce: IBAN: SK545600 0000 0018 0406 7002 , Prima Banka Slovensko, (web obce: https://www.marianka.sk/som-obcan/obecny-urad/kontakty/).
  • Osobne do pokladne OcÚ (nie je možné vykonať úhradu kartou!) dodatočne, a to hneď po otvorení OcÚ pre verejnosť – v tomto prípade je nevyhnutné, aby predkladateľ v žiadosti uviedol: Platbu uskutočním v hotovosti do pokladne po otvorení OcÚ pre verejnosť.

 

Prezentácia k núdzovému stavu s uvedenými výnimkami: https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/11/24_11_021_final.pdf

 

Posledná úprava 25.11.2021