Zber nebezpečného odpadu

Späť

Vážení  občania,

Obec Marianka pripravila zber nebezpečného odpadu, ktorý sa bude vykonávať na zbernom dvore dňa 15.6.2022  od 15,00  do 17,00 hod. Pracovníci firmy Arguss spol. s r.o. Vám odoberú prinesený nebezpečný odpad.

 

Do zberu môžete priniesť tento odpad :

  • zvyšky farieb, lakov, glazúr.
  • zvyšky pesticídov (herbicídy, insekticídy, fungicídy)
  • zvyšky minerálnych olejov (motorových, prevodových)
  • zvyšky dezinfekčných prostriedkov (napríklad na báze chlóru)
  • zvyšky kyselín alebo zásad, prípadne iných chemikálií
  • obaly znečistené uvedenými látkami

 

 

                     

Posledná úprava 15.06.2022