Ženský chmat v Hochštetne

Späť

ŽENSKÝ CHMAT V HOCHŠTETNE 

 

V utorok 21.2.2023 sa konalo v obci Vysoká pri Morave tradičné kultúrne podujatie pod názvom ŽENSKÝ CHMAT. Program sa začal už ráno maškarným pochodom cez dedinu, pokračovalo sa do kultúrneho domu, kde bolo spolu viac ako 350 hostí, prevažne seniorov z okresu Malacky. Fašiangy sú sviatky tanca, zábavy a radosti s množstvom dobrôt na stoloch. Tradície treba dodržiavať a uctievať si tých, ktorí ich pre nás udržujú živé.

 

Tento rok sa vďaka spolupráci s predsedkyňou ZO Jednoty dôchodcov Slovenska pani Elenou Čilijakovou podarilo vypraviť autobus  členov JDS z Marianky. Akcie sme sa zúčastnili spolu s pánom Bubničom, predsedom kultúrnej komisie po prvý raz, no verím, že nie posledný. Starostky, starostovia, pán primátor Stupavy, starostovia Marcheggu a Vedrovíc basu pochovali, oplakali a jak sa patrí aj zapili.

 

ĎAKUJEME našim aktívnym seniorom za príkladnú reprezentáciu našej obce, starostovi Vysokej pri Morave za pozvanie, p. Dušanovi Dvoranovi za dlhoročné skúsenosti a organizáciu a pánovi Pokornému za dopravu, ktorú nám poskytol ZDARMA. 

 

Posledná úprava 28.02.2023