Zomrel Páter Viliam

Späť

Zomrel P. Viliam M. František Vaľa, CCG (*1928 - +2021)

Dnes 7. novembra v ranných hodinách, zaopatrený sviatosťami odišiel do večnosti P. Viliam M. František Vaľa, CCG, štvrtý generálny predstavený Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethsemán.

Páter Viliam pomohol preklenúť chýbajúcu polovicu 20. storočia pre Kongregáciu bratov Tešiteľov, farnosť a celú obec Marianka. Pozdvihol pútnické miesto, zrekonštruoval baziliku, bývalý kaštieľ premenil na pútnický a exercičný dom a mnoho iného. On má významnú zásluhu napríklad aj na vzniku verejného vodovodu. Ešte pred týždňom som Pátra Viliama navštívil a poďakoval mu za celú obec.

Nech odpočíva v pokoji.


 

Otec Viliam sa narodil 21. 7. 1928 v Malej Lodine pri Košiciach. Detstvo a mládenecké roky prežil v Cíferi pri Trnave. V roku 1946 zmaturoval na 8 ročnom gymnáziu. Po ňom vstúpil do noviciátu Kongregácie bratov Tešiteľov. Prvé sľuby zložil v Borinke 2. 1. 1948, o dva roky neskôr vo vtedajšom Československu nastali ťažké časy v histórii zasväteného života. Všetky mužské kongregácie v noci z 13. na 14. apríla 1950 boli zlikvidované. 
Predstavení Kongregácie rozhodli vzhľadom na situáciu, aby o. Viliam zložil večnú profesiu skôr, dátum bol určený na 22.12.1950 v Prahe a o pár dní neskôr 28.12.1950 v Rožňave prijal tajne z rúk Mons. Dr. Róberta Pobožného všetky nižšie a vyššie svätenia a kňazstvo vo veku 22 rokov. 
Po absolvovaní základnej vojenskej služby v jednotkách Pomocných technických práporov v roku 1953 na rôznych miestach v ČSSR (Strašice, Homí Planá, Kadaň, Plavecký Štvrtok, Jamník, Banská Bystrica, Hronsek, Zvolen, Banská Bystrica.) v ťažkých časoch prenasledovania komunistickým režimom bol najprv označený nálepkou „nespoľahlivý“ a bol súčasťou podzemnej cirkvi. V civile pracoval ako projektant postupne medzi rokmi 1957 – 1968 najskôr v Stavoindustrii, neskôr v štátnych podnikoch Potravinoprojekt a Váhostav. 
V roku 1968 sa pokúsil obnoviť rehoľnú komunitu v Marianke, tu bol len do roku 1970. Po nástupe komunistickej normalizácie, musel od tohto úmyslu ustúpiť. Ako kňaz vykonával svoju službu na rôznych miestach vo vtedajšej trnavskej arcidiecéze. V roku 1970 bol kaplánom v Šuranoch a od roku 1971 – 1990 bol farárom v Semerove. 
V jeho duchovnej činnosti mu boli veľmi užitočné vedomosti a skúsenosti zo staviteľstva a z práce v civilnom zamestnaní, vo výrobe. Na všetkých miestach svojho pôsobenia budoval a opravoval kostoly a cirkevné budovy. Okrem toho viedol duchovné cvičenia pre kňazov a bohoslovcov pred kňazským svätením. Pätnásť rokov bol špirituálom dekanátu Nové Zámky a päť rokov dekanátu Malacky. 
V roku 1990 bol ustanovený za farára v kostole sv. Alžbety (Modrý kostolík) v Bratislave, no Pán ho povolal obnoviť jeho milovanú Kongregáciu, a tak z Bratislavy išiel do Marianky a v ten istý rok zvolal prvú generálnu kapitulu Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethsemán po páde komunizmu. Na tejto kapitule bol zvolený za generálneho prestaveného a túto službu vykonával až do roku 2008. 
Postaral sa o prenesenie sídla generalátu z Viedne do Marianky a vďaka nemu Kongregácia víťazne prešla cez najťažšie „Gethsemani“ vo svojej takmer sto ročnej histórii. Otec Vaľa plný mladistvého ducha sa venoval budovaniu rehoľného života staral sa o rekonštrukciu kláštorov prostredníctvom svojich schopností. 
P. Viliam bol charizmatický, zázračný človek, obdarený mnohými milosťami. Z prachu pozdvihol komunizmom zdecimovanú Kongregáciu bratov tešiteľov a so zápalom sa venoval mladému dorastu. Popri tom tiež doslova z prachu a ruín pozdvihol pútnické miesto Marianka, zrekonštruoval baziliku, bývalý kaštieľ premenil na pútnický a exercičný dom a pod jeho starostlivými a požehnanými rukami všetko rástlo. 
Vychoval novú generáciu Tešiteľov a veľkou mierou prispel k rozkvetu poľskej provincie Kongregácie. Posledné mesiace života prežíval v bolesti a utrpení, ktoré ako zmiernu obetu ponúkol svojmu Pánovi, ktorého celý život ctil a klaňal sa mu v Najsvätejšej Sviatosti. 
Nech mu je Pán nebeskou odmenou a bolestná Matka Tešiteľka, nech ho privíta na mieste kde spravodliví svätí odpočívajú. Posledná rozlúčka s našim drahým zosnulým bude v sobotu 13. novembra 2021 o 12,00 hod v bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke, pochovaný bude na miestnom cintoríne vedľa spolubratov.
 

https://www.facebook.com/bazilikamarianka/posts/2017809941705959

 

Posledná úprava 07.11.2021