Svetový deň vody - možnosť rozboru vody

Späť

SKLO, BIO ODPAD ....

V poslednej dobe dostávame množstvo otázok či už osobne, emailom alebo telefonicky ku odpadom. Pokúsim sa stručne vysvetliť na čom pracujeme a aké zmeny nás čakajú. Dnes začnem sklom.

1. SKLO - dlhodobo diskutovaná téma, nedostatočné kapacity kontajnerov najmä na Lipovej ulici, Na Kracinách/Bystrickej a pri cintoríne. Objednali sme 4ks zelených kontajnerov 1100l, ktoré nám boli doručené. Práve sa nachádzame v strede intervalu zvozu a tak sme si obehali dedinu a zistili naplnenosť, potreby a kapacity. Úplne plný kontajner bol na križovatke Na Kracinách/Bystrická ( teda najhorší stav ), nezaostávala Lipová, kde bola naplnenosť 3ks kontajnerov na cca. 80% a podobne boli na tom aj 3ks pri cintoríne. Zvyšné nádoby boli naplnené zhruba na polovicu.

V najbližších dňoch budeme dopĺňať kontajnery a budovať stojiská nasledovne: plus 2ks na Lipovú, 1ks na Kraciny a 1ks ku cintorínu ( na Štúrovú ).

Miesta budeme monitorovať a v prípade potreby dokupovať kontajnery. Po rozmiestnení pripravíme a zverejníme mapu všetkých zberných miest. K dispozícii budú aj 4ks kontajnerov na sklo v zbernom dvore.

Týmto sa chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí sa starajú o poriadok pri nádobách a aj ho triedia. My sme pri kontrole našli tiež pár kartónov a igelitiek, ale relatívne tu bol poriadok.

2. BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD

V obci sa momentálne nachádzajú 4ks 660l hnedých kontajnerov na kuchynský odpad, na Agátovej, Sedmokráskovej, Karpatskej ( na konečnej autobusov ) a v zbernom dvore. Zo zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch nám vyplývajú povinnosti, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a patrí sem napríklad aj povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Postupne budeme rozširovať stojiská po obci rozmiestňovaním 240l a 660l hnedých nádob.

Uvedomujeme si, najmä v letných mesiacoch nepríjemný zápach v okolí kontajnerov, ktorý sa budeme snažiť eliminovať a to hneď dvomi spôsobmi; častejším zvozom v letných mesiacoch a distribúciou kompostovateľných vreciek do každej domácnosti. Práve ukladaním odpadu do vreciek a ich utesnením ( zauzlovaním ) by sa mal spomaliť proces kvasenia a nepríjemného zápachu.

Pripravené sú aj letáky s dôležitými informáciami, čo sem patrí/nepatrí. Naďalej však platí, že najideálnejšie je vzniku takéhoto odpadu predchádzať, jedlom neplytvať a ak sa dá, zvyšky posunúť susedom pre zvieratá.

Podobne ako na sklo pripravujeme aj mapu stojísk na kuchynský odpad.

Z domácností sem patria najmä: zvyšky jedál, potravín, ktoré sú pokazené alebo sú po záruke a samozrejme bez obalu, odpad rastlinného pôvodu, či škrupiny z vajíčok alebo vrecká z čajov a usadeniny z kávy. Vždy však záleží na tom, aké zariadenie na zhodnotenie bioodpadu má samospráva k dispozícii alebo vo svojej blízkosti. Len správne vytriedený kuchynský odpad je možné ďalej zhodnotiť.

 

Vaša starostka

Zuzana Iváková

 

Posledná úprava 24.03.2023