Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v roku 2022

Späť

Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v roku 2022

 

Zverejnené: 03.02.2023

Zvesené: 

Posledná úprava 22.03.2023