Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiakov školského zariadeniach so sídlom na území obce Marianka.

Späť

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiakov školského zariadeniach so sídlom na území obce Marianka.

Posledná úprava 27.11.2020