Návrh Dodatku č. 1 k VZN - Zásady hospodár. s fin. prostriedkami obce

Späť

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2017  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Marianka

Posledná úprava 26.11.2020