Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 4/2019 o výške mes. príspevku na čiastočnú úradu výdavkov školy a škol. zariadenia

Späť

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Marianka č. 4 /2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia

Posledná úprava 27.11.2020