Návrh nového VZN o ochrannom pásme pohrebiska

Späť

Návrh upraveného VZN na základe protestu prokurátorom

O ochrannom pásme pohrebiska obce Marianka.

Príloha k VZN o ochranných pásmach pohrebísk (mapa)

 

Posledná úprava 18.09.2020