Návrh Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra

Späť

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Marianka na II. polrok 2021 

 

Posledná úprava 28.07.2021