Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Marianka na I. polrok 2024

Späť

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Marianka na I. polrok 2024

zverejnené: 10.01.2024

zvesené: 

Posledná úprava 10.01.2024