Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Marianka na II. polrok 2023

Späť

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Marianka na II. polrok 2023

Zverejnené: 15.08.2023

Zvesené: 

Posledná úprava 15.08.2023