Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Marianka na I. polrok 2021

Späť

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Marianka na I. polrok 2021

Posledná úprava 27.11.2020