Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Marianka na I. polrok 2022

Späť

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Marianka na I. polrok 2022

Posledná úprava 05.01.2022