Návrh Programového rozpočtu na roky 2021 - 2023

Späť

Návrh Programového rozpočtu na roky 2021 - 2023 - zverejnené vyvesením na elektronickej úradnej tabuli  a vyvesením  dňa 29.01.2021.

Posledná úprava 29.01.2021