Návrh programového rozpočtu na roky 2021 - 2023

Späť

Návrh Programového rozpočtu na roky 2021 - 2023 - zverejnené vyvesením na elektronickej úradnej tabuli  a vyvesením na sále OcÚ dňa 27.11.2020.

 

Pri scanovaní vypadli z časti "Návrh rozpočtu na obdobie 2021-2022-2023" dve strany (str. č. 13 a 14). Z daného dôvodu túto časť zverejňujeme samostatne.

Posledná úprava 30.11.2020