Návrh programového rozpočtu

Späť

Návrh programového rozpočtu na roky 2022 – 2023 - 2024

 

OPRAVA:

Návrh Programového rozpočtu na roky 2022-2023-2024 bol zverejnený vyvesením na elektronickej úradnej tabuli a vyvesením na sále OcÚ dňa 22.11.2021.

 

Pri scanovaní omylom vypadla strana č. 17, ktoré nebola zverejnená na elektronickej úradnej tabuli. 

Na sále obecného úradu bolo zverejnené celé znenie, t.j. aj strana č. 17.

Z daného dôvodu zverejňujeme celé znenie "Návrh rozpočtu na obdobie 2022-2023-2024 – CELÉ ZNENIE".

 

 

 

 

Posledná úprava 29.11.2021