Návrh rozpočtu na obdobie 2024 - 2025 - 2026

Späť

Návrh rozpočtu na obdobie 2024 - 2025 - 2026

Návrh viacročného rozpočtu 2024 - 2025 - 2026  - plnenie výdavkov, rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť 

Návrh viacročného rozpočtu 2024 - 2025 - 2026  - plnenie príjmov - rozpočet príjmov a očakávaná skutočnosť

Zverejnené: 24.11.2023

Zvesené: 

 

Posledná úprava 24.11.2023