Návrh VZN č. 1/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia

Späť

Návrh VZN č. 1/2023 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia 

 

zverejnené: 9.1.2023

zvesené: 

Posledná úprava 09.01.2023