Návrh VZN č. .../2021 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev

Späť

Návrh VZN č. .../2021 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev

Posledná úprava 16.04.2021