Návrh VZN č. .../2021 o určení podmienok predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci – Trhový poriadok

Späť

 

Návrh VZN č. .../2021 o určení podmienok predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci – Trhový poriadok

Posledná úprava 01.10.2021