Návrh VZN č. .../2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia

Späť

Návrh VZN č. .../2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia

Posledná úprava 18.03.2022