Návrh VZN č. .../2023 o dani z nehnuteľnosti

Späť

Návrh VZN č. ... /2023 o dani z nehnuteľnosti

Zverejnené: 24.11.2023

Zvesené:

 

Posledná úprava 24.11.2023