Návrh VZN č. .../2023 - o výške mesačného poplatku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia

Späť

Návrh VZN č. .../2023 - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia

Zverejnené: 24.11.2023

Zvesené:

Posledná úprava 19.02.2024