Návrh VZN č..../2024 o ochrannom pásme pohrebiska

Späť

Návrh VZN č..../2024 o ochrannom pásme pohrebiska 

Zverejnené: 19.2.2024

Posledná úprava 19.02.2024