Návrh VZN o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev

Späť

     Návrh VZN o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev (prílohy: mapa)

 

 

Posledná úprava 26.11.2020