Návrh VZN o ochranných pásmach pohrebísk

Späť

Návrh VZN o ochranných pásmach pohrebísk obce Marianka.

Posledná úprava 28.01.2021