VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Späť

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1) Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Príloha č.1 - Prihláška pôvodcu odpadu k vývozu komunálneho odpadu (ohlasovacia povinnosť)

Príloha č.2 - Sadzba poplatku za komunálne odpady

Príloha č.3 - Dohoda o kompostovaní


2) Dôvodová správa k návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

Posledná úprava 24.11.2020