VZN obce Marianka č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Späť

Schválené  znenie VZN na 14. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Marianke:

VZN obce Marianka č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Termín do účinnosti VZN - skrátenie

Vzhľadom na riziko spojené s napadnutím príslušného VZN prokurátorom - nejednoznačné výklady a prípadná neúčinnosť tohto VZN by mohla spôsobiť:

- nedostatočný výber poplatkov na odpady s dôsledkom neschopnosti obce vývoz odpadu zabezpečiť

- výrazný schodok bežného účtu obce

- nejednoznačné pravidlá v medziobdobí do účinnosti nového VZN, ak by bola schválená štandardná 15 dňová lehota

Vzhľadom na to, že sa menia len sadzby a čas na rozhodnutie sa pre tú ktorú alternatívu predlžuje do 25. februára, skrátenie doby účinnosti žiadnym závažným spôsobom nikoho neohrozí a nespôsobí škody.

Posledná úprava 29.12.2020