Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín

Späť

Informácia o začatí správneho konania - oznámenie o vydaní  súhlasu na výrub drevín, parc. č. 439/1 

 

 

Posledná úprava 07.05.2021