Nová web stránka

Späť

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že podľa § 181 ods. 3 písm. a) a d) v spojení s ods. 4 zákona č. 180/014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí - na sobotu 23. októbra 2021. 

 

/files/obcan/aktuality/volby-do-organov-samospravy-obci.pdf

 

Posledná úprava 13.02.2023