Oprava chyby k Oznámeniu o začatí územného konania

Späť

Oprava chyby v písaní - k Oznámeniu o začatí územného konania a o upustení ústneho konania a miestneho šetrenia  "INS_FTTH_MA_Marianka 7 Bystrická"

 

Zverejnené: 1.6.2022

Zvesené: 

Posledná úprava 01.06.2022