Oznámenie o strategickom dokumente

Späť

Oznámenie o strategickom dokumente  "Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny a doplnky 09" 

Posledná úprava 01.08.2022