Oznámenie - obstarávanie Zmien a doplnkov č. 3 ÚP obce

Späť

Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Marianka

 

Zverejnené: 9.6.2022

Zvesené: 

 

 

Posledná úprava 09.06.2022