Oznámenie o strategickom dokumente

Späť

Oznámenie o strategickom dokumente - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica pre obd. rokov 2023-2030

Posledná úprava 01.08.2022