Oznámenie o začatí konania - vydanie súhlasu na výrub drevín

Späť

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín, parc. č. 270/2

Posledná úprava 29.11.2021