Oznámenie o začatí správneho konania - vydanie súhlasu na výrub drevín

Späť

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín, parc. č. 5/4 

Posledná úprava 14.03.2022