Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín

Späť

Oznámenie o začatí správneho konania o  vydaní súhlasu na výrub drevín - Ing. Igor Paška a manželka Ing. Hana Pašková

 

Posledná úprava 09.05.2022