Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Späť

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

oznámenie pdf.

 

Zverejnené: 13.11.2023

Zvesené: 

Posledná úprava 13.11.2023