Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín

Späť

Informácia o začatí správneho konania - oznámenie o vydaní súhlasu na výrub drevín,  parc. č. 1047/3

Posledná úprava 07.05.2021