Oznámenie začatie územného konania

Späť

Oznámenie - Začatie územného konania  "FO Bratislava 0458BR 2021 (Marianka)"

 

zverejnené: 21.08.2023

zvesené:

Posledná úprava 21.08.2023